HoryZonty - 2 percentá z Vašich daní

Dve percentá z daní sú jednou z možností ako môžete prispieť na charitatívne, vzdelávacie, kultúrne či športové združenia a ich aktivity.

Bude nám cťou, ak Vašu dôveru prejavíte nám a svojimi dvoma percentami podporíte práve festival dobrodružných filmov HoryZonty.

Ďakujeme.

Ako postupovať:

Ak ste zamestnanec:

1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 EUR.

4. Vyplňte formulár Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane - meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

5. Obe tlačivá - Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane doručte (odošlite poštou) najneskôr do 30. apríla 2015 na daňový úrad v mieste Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby previedli Vaše 2% z dane na účet združenia.

Venovať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, a to v prípade, že ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2014 dobrovoľnícky pracovali.

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre fyzické osoby za rok 2014 - typ A - sú uvedené kolónky na poukázanie 2% - VIII. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. Ak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby - typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.

2. Vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby - to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať, minimálna suma však musí byť 3 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2015 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte si daňové priznanie. V daňovom priznaní pre právnické osoby za rok 2013 sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% - IV. Oddiel - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby.

2. Vypočítajte si 2% z dane z príjmov právnickej osoby, to je maximálna suma, ktorú nám môžete venovať. Svoj dar môžete rozdeliť medzi viaceré organizácie, minimálna výška daru pre 1 organizáciu je 8,30 EUR.

3. Doplňte identifikačné údaje o našom združení.

4. Vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2015 na príslušný daňový úrad v mieste Vášho bydliska.

Tlačivá na stiahnutie:

Potvrdenie o zaplatení dane
Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane

Identifikačné údaje:

IČO: 420 186 41
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno: HoryZonty
Sídlo: Radlinského 9, Trenčín 911 05

Ďakujeme.

 
 
HoryZonty