HoryZonty - Súťaž neprofesionálnych filmov

Južná strana

Réžia: Majo Chudý
Slovensko, 6 minút, 2014

Krátka dokumentárny film zachytávajúci krásy južnej strany národného parku Nízke Tatry. Film je vytvorený časozberným snímaním (timelapse).

line

Fotografie

Južná strana
 
 
HoryZonty