Broňa BRTÁŇOVÁ

Filmová porota – Súťaž neprofesionálnych filmov

grafická dizajnérka a režisérka

Narodila sa v Banskej Bystrici. Štúdium propagačného výtvarníctva na Škole užitého výtvarníctva ukončila v Bratislave. Potom študovala grafický dizajn na VŠVU v Bratislave. Ešte počas šúdia pracovala ako grafický dizajnér a dtp operátor v reklamných agentúrach Lowe/GGK a Lucas a až do roku 2009 ako art director v produkčnej spoločnosti a vydavateľstve Silberman. Zároveň od roku 2005 viedla produkčný tím filmového festivalu Azyl. V súčasnosti pracuje ako dizajnérka pod značkou Bizarrepublic. Spektrum jej aktivít je veľmi široké, venuje sa multimediálnym projektom, réžii videoklipov, animáciam, fotografii, ilustrácii, typografii, dizajnu tričiek a CD obalov. Okrem toho popri iných workshopoch spolu s Peťom Kotrhom lektorovala už po dva roky aj náš festivalový Cinema Walkshop.

Broňa BRTÁŇOVÁ Broňa BRTÁŇOVÁ

 
 
HoryZonty