Filmová porota – Súťaž neprofesionálnych filmov

Tu je naša porotcovská trojka na čele s predsedom poroty, dvorným zvučkárom festivalu, Peťom Kotrhom.Peter KOTRHA

Peter KOTRHA

kameraman

Broňa BRTÁŇOVÁ

Broňa BRTÁŇOVÁ

grafická dizajnérka a režisérka

Tomáš PLÁNKA

Tomáš PLÁNKA

známa tvár nášho malomesta

 
 
HoryZonty