HoryZonty – Súťaž neprofesionálnych filmov

Filmová súťaž uzavretá

Počet filmov prihlásených do súťaže je v tomto ročníku rekordný. Tvorcovia filmov zaslali do uzávierky súťaže neprofesionálnych filmov v polovici septembra až 22 snímkov.

Kvantita filmov nezatienila kvalitu a podľa tvrdenia riaditeľky festivalu Marky Dutkovej, bude mať porota veľký problém s výberom. Filmy sú podľa nej na veľmi dobrej technickej úrovni a dokážu upútať obsahom, témou aj spracovaním. Ich dĺžka je rôzna, viacero filmov je dlhých okolo päť minút, najkratší dokonca dve minúty. Najdlhší z prihlásených filmov trvá pol hodiny, čo je súčasne horný limit, ktorý film, prihlásený do súťaže nesmie presiahnuť. Je už dobrým zvykom, že do súťaže môžu byť prihlásené aj filmy z Česka. Tento rok túto možnosť využili štyria českí tvorcovia.

Sami sme zvedaví, ako rozhodne filmová porota, a ktoré filmy postúpia do finále. Práve tie nájdete aj v hlavnom festivalovom programe.

Prihlásené neprofesionálne filmy

 
 
HoryZonty