Podmienky fotosúťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek. Každý autor môže do súťaže prihlásiť maximálne tri fotografie, ktoré zodpovedajú danej téme. Porota bude hodnotiť fotografie jednotlivo, nie ako sériu.

2. Téma vyhláseného ročníka: "Kto z koho". Uchopenie témy je na samotných autoroch.

3. Fotografie je potrebné zaslať mailom v dvoch veľkostiach (náhľad a tlač):

  • Náhľad: v rozlíšení 72 dpi vo formáte JPG (s rozmerom kratšej strany 30 cm)
  • Tlač: v rozlíšení optimálne 300 dpi (min. 200 dpi) vo formáte JPG (s rozmermi kratšej strany 30 cm)

Fotografie menšej veľkosti – 72 dpi treba označiť ako: „nahlad1“, „nahlad2“, nahlad3“. Fotografie s 200dpi treba označiť ako: "menopriezviskoautora1", "menopriezviskoautora2", "menopriezviskoautora3"

4. Prihlášky do súťaže a súťažné diela je potrebné odoslať do 20. októbra 2014 na adresu: fotosutaz@horyzonty.sk. Do predmetu vložte heslo „fotosúťaž“ a Vaše meno.

5. Súťažiaci zaslaním fotografií do súťaže potvrdzuje, že do súťaže prihlasuje svoje autorské fotografie a že prihlásené diela sú oslobodené od práv tretej osoby. Prihlásením sa do súťaže zároveň vyjadruje súhlas s pravidlami súťaže.

6. Štyridsať najlepších fotografií, ktoré určí trojčlenná porota bude vystavených na festivale počas celého jeho konania. Z nich určí tá istá porota aj troch víťazov a víťaza celkovej ceny Grand prix. Mená výhercov budú zverejnené na festivale, takisto budú zverejnené na internetovej stránke podujatia. Víťazi dostanú hodnotné ceny.

7. Snímky prezentované na výstave na festivale vytlačí usporiadateľ súťaže na kvalitný fotopapier na svoje náklady. Náhľady 40-tich najlepších fotografií – prezentovaných aj na výstave počas festivalu HoryZonty budú zverejnené na internetovej stránke www.horyzonty.sk ešte pred začiatkom festivalu HoryZonty 2014 (13. – 15. novembra 2014). Mená víťazov budú zverejnené na internetovej stránke www.horyzonty.sk a počas trojdňového festivalu HoryZonty 2014.

8. Termíny:

  • a) vyhlásenie súťaže:1. augusta 2014
  • b) uzávierka súťaže:20. októbra 2014
  • c) vyhlásenie víťazov: 13. – 15. novembra 2014

9. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel a podmienok súťaže.

Adresa festivalu je:
Festival dobrodružných filmov HoryZonty
Radlinského 9
911 05 Trenčín.

Prihláška do fotosúťaže

 
 
HoryZonty