HoryZonty - nielen filmový festival

Festival dobrodružných filmov HoryZonty vznikol v roku 2006 ako alternatíva k bežnej ponuke kinemtografickej produkcie. Toto, v regióne dovtedy netradičné podujatie, sa hneď počas prvého ročníka stretlo s mimoriadnym diváckym ohlasom a dokázalo vypredať priestory premietacej sály kina Metro. Bolo jasné, že festival svoje pôsobenie musí presunúť do väčších priestorov, a tak ďalšie ročníky festivalu už zastrešil najväčší kultúrny stánok Trenčína – Posádkový klub /ODA/. Tam sa festival, ktorý sa medzičasom rozrástol na významné kultúrno-spoločenské podujatie regiónu so stabilne vysokou návštevnosťou viac ako 3500 divákov a stovkami účastníkov sprievodných podujatí, koná pravidelne vždy v novembri.

Mozaika filmu, fotografie, prezentácií, workshopov a súťaží

Festival vytvára priestor pre prezentáciu filmových diel, fotografií, vrcholových športových výkonov, výmenu skúseností a tvorivú inšpiráciu, outdoorové aktivity a súťaže.

Oslovuje všetky generácie a spája rôznorodé skupiny ľudí.

FILMY – v hlavnej úlohe príroda, vôľa, odvaha, vytrvalosť, priateľstvo

Projekcia toho najlepšieho z oblasti outdoorového filmu

V piatich filmových blokoch môžu diváci zhliadnuť cez dvadsať kvalitných filmov svetovej i domácej produkcie zachytávajúcich výnimočné ľudské výkony, radosť z aktívneho pohybu, krásy prírody a životy ľudí v iných krajinách.

Dopoludňajšie programy pre školy

Premietanie vybraných titulov určené pre žiakov základných a stredných škôl v špeciálnych dopoludňajších blokoch.

Súťaž amatérskych filmov

Príležitosť a priestor pre začínajúcich a mladých tvorcov zo Slovenska Česka.

HoryZonty Film Editing Contest – súťaž pre tvorivých

Súťaž v strihu dvojminútových filmov, ktoré autori vyrobia z hodinového „surového materiálu“ s tematikou hôr.

FOTOGRAFIE – sila prírody zachytená objektívom

Fotosúťaž

Tvorcami festivalu sú aj návštevníci. Aj oni môžu posielať svoje snímky do fotosúťaže, aj oni sa stávajú víťazmi. Najlepšie fotografie, posudzované odbornou porotou, sú ocenené a vystavené v priestoroch konania festivalu.

Autorské fotovýstavy

Pútavé a výnimočné výstavy fotografií športovcov, cestovateľov či publicistov inštalované počas festivalu.

HOSTIA – vzácnym ľuďom tvárou v tvár

Multimediálne prednášky, besedy a stretnutia s legendami a priekopníkmi outdoorových športov a cestovateľmi.

V uplynulých ročníkoch festival navštívili také osobnosti svetového mena ako horolezci Ivan Gálfy, Ivan Fiala, Peter Hámor, Zoltán Demián, Piotr Pustelnik, Tanja a Andrej Grmovsek, Eliza Kubarska, moreplavec a filmár Steve Lichtag, jaskyniar Marek Audy, freerider a base jumper Robin Kaleta, kajakár Honza Lásko a ďalší.

ŠPECIÁLNE BLOKY FESTIVALOVÉHO PROGRAMU

Workshopy

Sú určené odbornej i širokej laickej verejnosti s cieľom priniesť účastníkom vedecké poznatky a praktické skúsenosti odborníkov so znalosťami z rôznych oblastí športov, pohybu v prírode ale aj outdoorovej umeleckej tvorby.

Lektormi workshopov doteraz boli:
• prírodovedec Ladislav Sieger – o prežití v prírode • hmyzožrútka Mária Borkovcová • odborník na lavíny Ján Peťo • profesionálny záchranár horskej služby Peter Šperka • bikeri Pavel Klokan Chrenčík a Tamás Kovács • kameraman Peter Kotrha – o špecifikách filmovania v prírode

Cinema Walkshop

Štyri dni intenzívneho výkladu filmového jazyka a práce na realizácii krátkeho filmu priamo v teréne pod vedením profesionálnych filmárov a lektorov s dlhoročnými skúsenosťami.

DOBRODRUŽSTVÁ VO VYŠEHRADSKOM REGIÓNE

Špeciálny blok prezentácií zahraničných hostí venovaný možnostiam outdoorových aktivít a netradičnej turistiky v Poľsku, Maďarsku a Českej republike. Realizovaný s finančnou podporou International Visegrad Fund.

SPRIEVODNÉ PODUJATIA – festival v uliciach mesta

Cieľom sprievodných podujatí je aktívne zapojiť obyvateľov i návštevníkov mesta bez rozdielu veku do diania festivalu, podporiť zdravý životný štýl a dať účastníkom príležitosť vyskúšať niečo nové, obohatiť a stretnúť sa, zabaviť.

Ponuka pre každého:
• Beh o pohár Festivalu HoryZonty cez lesopark Brezina pre všetky vekové kategórie so štartom priamo v centre Trenčína • preteky vo vynáške nosičskej krošne s pivným sudom po farských schodoch Nosičov sen • ukážka psích záprahov s možnosťou prevezenia sa centrom mesta • ľadové sochárstvo • slackline – chodenie po lane • súťaž v lezení pre deti na umelej lezeckej stene •

 
 
HoryZonty