HoryZonty

Odišiel človek, pod záštitou ktorého sa HoryZonty konali celé roky.

HoryZonty

Pri festivale ste stáli od jeho zrodu a celých deväť rokov ste patrili k najvernejším návštevníkom...

Bolo nám cťou, pán Sedláček. Budete nám chýbať.

 
 
HoryZonty