HoryZonty - Zasadanie fotoporoty

Cesta k festivalu je dlhá a nás na nej čaká každoročne veľa rôznych povinností. Jednou z nich je aj zorganizovanie stretnutia porotcov fotosúťaže. To tohtoročné sa konalo v piatok 24.10.2014. Tu sú postrehy z neho od porotkyne Zuzany Jargašovej.

Na začiatok by som Vám za všetkých porotcov chcela poďakovať za množstvo fotografií, ktoré ste nám zaslali. Rôznorodosť bola naozaj široká, avšak všetkých Vás spájala spoločná téma "Kto z koho", ktorá bola odrazovým mostíkom ku výberu fotografií.

Porota v zložení Jakub Jančo, Tomáš Somr a Zuzana Jargašová zasadlav piatok 24.10.2014 v obývačke u organizátorky festivalu Marky Dutkovej a zhodnotila Vaše "úlovky", ktorých do súťaže prišlo viac ako 130. Na výstavu v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne sme vyberali 40 fotografií, z týchto sme ďalej oceníme tri najlepšie a tiež Grand Prix pre top víťaza. Fotografie budú tiež uverejnené na stránke festivalu.

Cena Grand Prix bola udelená jednoznačne, ale musím uznať, že naše názory sa v niektorých momentoch odlišovali, a tak sme museli zvoliť hlasovanie, pretože rozhodovanie bolo hlavne ku koncu stále ťažšie a ťažšie. Na záver sme sa šťastlivo dohodli na výbere fotografií, ktoré sú teraz už v tlači a na ktorých výstavu by sme Vás aj týmto chceli pozvať v dňoch 13.-15.11.2014 v Trenčíne.

Za porotcov ešte raz vďaka a hlavne veľká pochvala za Vašu šikovnosť, citlivé oko a správny moment prstu na spúšti :-)

Zuzňa

Zasadanie fotoporoty


 
 
HoryZonty