CINEMA WALKSHOP 2014 – report

Prvé podujatie nadchádzajúceho 9. ročníka HoryZontov je úspešne za nami. Konalo sa koncom mája v Španej doline. Vyskúšať si svoje schopnosti a zdokonaliť zručnosti filmovania v prírode sem na štyri dni prišlo sedem mladých ľudí zo Slovenska, Čiech a Nemecka.

V poradí už tretí CINEMA WALKSHOP viedli skúsení profíci Peter Kotrha, Broňa Brtáňová a Richard Chomo, ktorí situovaním workshopu do jedinečnej prírodno-historickej lokality Španej doliny umožnili účastníkom vyskúšať si prácu s rozličnou filmárskou technikou v rôznorodých podmienkach. Súčasťou tohto štvordňového podujatia bolo okrem samotného natáčania v teréne aj premietanie a analyzovanie dokumentárnych filmov, spracovanie nakrúteného materiálu a strihanie videí.

CINEMA WALKSHOP IV., organizovaný opäť ako súčasť nášho festivalu sa bude konať v roku 2015 v Poloninách. Presný dátum a všetky dôležité informácie sa včas dozviete.

Fotografie:

CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014 CINEMA WALKSHOP 2014
 
 
HoryZonty